aSSEN

ÇEVRE POLİTİKASI

Yaşadığımız çevre ve içinde bulunduğumuz topluma karşı koruyucu ve destekleyici olmak, birlikte daha iyiye gitmek "Sosyal ve Çevresel Politikamız" ' ın temelidir.

Topluma ve gelecek nesillere karşı yüklendiğimiz sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle hedefimiz, kapsamlı bir çevre politikasına uygun şekilde faaliyet göstererek kömür tozu sektöründe önder bir kuruluş olmaktır.

Faaliyetlerimizin doğrudan veya dolaylı olarak yerel, bölgesel ve küresel anlamda çevreyi etkilediğinin bilinciyle Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemimizi kurduk. Faaliyetlerimizin sosyal ve çevresel etkilerini azaltmak için sistematik ve tutarlı bir yaklaşıma sahibiz.

Çevreye gösterdiğimiz duyarlılık satınalma politikamızın da bir parçasıdır. Seçkin tedarikçilerle çalışmak ve onların da kendi ürün ve hizmetlerinin çevreye yönelik olumsuz etkilerini anlamalarını ve bunları azaltmalarını sağlamak öncelikli amaçlarımızdan birisidir.

Hedefimiz, çevre politikamızın ve performansımızın ilgili kanunlar ile düzenlemelere uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirmek, ilgili düzenlemelerde yer alan standartlara uymak ve mümkün olduğu ölçüde bu standartların üstüne çıkmaktır. Yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda faaliyetlerimizin neden olduğu çevresel etkileri en aza indirmek için kendi standartlarımızı oluşturmak için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Kopyalanamaz © 2020 Assen Asansör
info @ assen.com.tr · 0 262 229 48 90 Marjin