aSSEN

KALİTE POLİTİKASI

Asansör sektöründe vizyon sahibi bir kuruluş olarak; faaliyet alanlarımızda, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde karşılayacak şekilde, kusursuz ve işinin gerektirdiği profesyonel hizmeti vermek temel ilkemizdir. Bu temel ilke doğrultusunda;

- Toplam kalite felsefesi ile kalite yönetim sistemi ilkelerine bağlı kalarak, sürekli iyileştirmeyi sağlayarak sıfır hataya ulaşmak,
- Kanun, mevzuata ve sözleşme şartlarına tam riayet,
- Kaliteli hizmet üretimi için müşteri isteklerini esas olarak her türlü performans değerlendirmelerinin yapılması, piyasa şartlarına bağlı en kaliteli malzemeyi, birinci sınıf işçilik ile buluşturarak kullanmak,
- Bu hedeflerin tüm çalışanlara benimsetilerek onların katılımı ile sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmeleri kalite politikamızı oluşturmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük, tarafsızlık, saygı ve sorumluluk duygusu günlük çalışmamızı belirler; birbirimizle olan ilişkilerimizi, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı davranışımızı şekillendirir. Kurumsal değerlerimiz müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın bize verdiği güveni artırır.

Etik Kuralları'nı imzalayarak kendimizi taahhüt ettiğimiz dört temel değerimiz sabittir ve değiştirilemez:

- Dürüstlük ve Etik Davranış
- Konuşma ve Bağımsızlık Özgürlüğü
- Her Bireye Saygı
- Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Sorumluluk

Bu değerler Assen'i farklı kılar. Bu değerler Assen’i güçlendirir.
Kopyalanamaz © 2020 Assen Asansör
info @ assen.com.tr · 0 262 229 48 90 Marjin